Contact Us


Late .Kamlaben Popatlal Chunilal Zaveri Office,
204,Ekta Aparment ,
Opp, Shastrinagar,
Navrangpura,
Ahmedabad-380013.

E-mail :- contact@jagrutipantrisisamaj.org
Website :- www.jagrutipantrisisamaj.orgLatest News
 Kshamapna Samaroh Savant 2073 Bhadrva Vad-5 , Date:10-9-2017


 Diwali Bad Sneh Samelan Savant 2073 Kartak Vad-2, Date:5-11-2017 Ravivar. 

 Aapni Sanstha Dwara Aayojit Adharmo Samuhlagn Mahotsaw Savant 2074 fagan Sud-3, Date:18-2-2018.